สารละลาย
สถานที่ตั้งปัจจุบัน: บ้าน » สารละลาย

สารละลาย

  • 19
    การแก้ปัญหาทางการแพทย์
    อุปกรณ์ผ่าตัด, อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ, เฟอร์นิเจอร์โรงพยาบาล, ระบบภาพทางการแพทย์, แสงทางการแพทย์ ฯลฯ
  • 18
    โซลูชันห้องปฏิบัติการ
    เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ , เครื่องหมุนเหวี่ยง, ศูนย์บ่มเพาะ, Spectophometer ฯลฯ